Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2012

Ημερίδα ενηλίκων Ν. Ζακύνθου με θέμα: «Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση- κομποστοποίηση» στο μουσικό γυμνάσιο


ΘΕΜΑ:
Ημερίδα ενηλίκων Ν. Ζακύνθου με θέμα: «Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση- κομποστοποίηση» την Κυριακή 4 Μαρτίου 2012


Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την Αειφορία – Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για τους ενήλικες» μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» με τη συγχρηματοδότηση  της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – Ε.Κ.Τ.)  και  εθνικών  πόρων,
προγραμματίζει, σε συνεργασία με το Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου τη διοργάνωση ημερίδας, στις 4/3/2012, στη Ζάκυνθο και στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μουσικού Σχολείου Ν. Ζακύνθου με θέμα:
         
          «Διαχείριση απορριμμάτων-ανακύκλωση- κομποστοποίηση»
Το πρόβλημα των απορριμμάτων είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα του πλανήτη και απαιτεί άμεσες λύσεις. Ο όγκος των απορριμμάτων έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.
Οι ολοένα αυξανόμενες καταναλωτικές ανάγκες και οι αλλαγές στους παραδοσιακούς τρόπους διαχείρισης αποβλήτων εντείνουν το πρόβλημα. Η εξεύρεση χώρων ταφής των απορριμμάτων αποτελεί μόνιμο σημείο σύγκρουσης στις τοπικές κοινωνίες και σταθερό πονοκέφαλο για τους…. Δημάρχους.
Η μείωση, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση των υλικών είναι πλέον επιτακτική ανάγκη για την κατά το δυνατό  μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και την εξοικονόμηση πόρων και ενέργειας.
Τα ποσοστά ανάκτησης- ανακύκλωσης υλικών στη Ζάκυνθο είναι απογοητευτικά. Η αλλαγή στάσης και συμπεριφοράς, στα θέματα αυτά, της κοινωνίας της Ζακύνθου είναι επιβεβλημένη. Η εκπαίδευση είναι το σημαντικότερο εργαλείο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων. 
Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των πολιτών της Ζακύνθου στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων, η ευαισθητοποίηση και η ενεργή συμμετοχή τους στην προσπάθεια  μείωσης του όγκου των απορριμμάτων αλλά και  αύξησης του ποσοστού ανάκτησης - ανακύκλωσης υλικών.    

Οργανωτική Επιτροπή

Τριαντάφυλλος Διονύσιος, Υπεύθυνος Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Αβούρη Πηνελόπη, Αν. Υπεύθυνη Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Γαρδέλης Δημήτριος, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Βισβάρδης Αναστάσιος, Μέλος Π.Ο. Κ.Π.Ε. Λιθακιάς Ζακύνθου
Σεμιτέκος Δημήτρης, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου
Εμμανουηλίδου Σοφία, Μέλος Π.Ο Κ.Π.Ε.  Λιθακιάς Ζακύνθου


Εισηγητές-Επιμορφωτές

Καραγιαννίδης Αβραάμ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακός     Τομέας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής  
Κάρδαρης θεόδωρος, Πρόεδρος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Φορέα      Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου
Ζαράνης Νικόλαος (H.N.D, BEng, MSc Engineering), Σύμβουλος Ανακύκλωσης, Υπεύθυνος Ανακύκλωσης Ζακύνθου
Θεοδωρίδου Σοφία, Υπεύθυνη Λειτουργίας ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών   
Νικόλαος Γιουβάνογλου, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών   
Ιωάννης Σουκιούρογλου, Αναπληρωτής Υπεύθυνος ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών   
Μαρία Ρούσσου, Μέλος ΠΟ ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών   
Αθανάσιος Παπαδόπουλος, Μέλος  ΠΟ  ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών   
Λιλιόπουλος Νικόλαος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ  Νάουσας
Μπεκιάρης Γεώργιος, Μέλος Παιδαγωγικής Ομάδας ΚΠΕ Νάουσας
Ηλίας Ορδόλης, Γενικός Διευθυντής ΑΦΗΣ ΑΕ   
Αργυρός Γιάννης, Γενικός Διευθυντής ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ


Πρόγραμμα σεμιναρίου

Κυριακή 4 Μαρτίου 2012

9.30-9.50:    Προσέλευση - Χαιρετισμοί επισήμων

9.50-10:00:  Ενημέρωση από τον Πρόεδρο του Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων  
                       Ζακύνθου Ξένο Ανδρέα

1η   Συνεδρία    (Προεδρείο: Τριαντάφυλλος Διον.- Αβούρη Πηνελ.- Εμμανουηλίδου Σοφία)

10.00-10.30:  «Ολοκληρωμένη διαχείριση απορριμμάτων και ανακύκλωση:Σύγχρονες   προκλήσεις»
                        Εισηγητής: Καραγιαννίδης Αβραάμ, Αναπληρωτής Καθηγητής ΑΠΘ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Ενεργειακός  Τομέας, Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής  

10.30-11.00: «Η διαχείριση των απορριμμάτων στη Ζάκυνθο» 
                        Εισηγητής: Κάρδαρης θεόδωρος, Πρόεδρος Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Φορέα        
                        Διαχείρισης  Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου

11.00- 11.30: «Εναλλακτική Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων Ζακύνθου»
                       Εισηγητής: Ζαράνης Νικόλαος (H.N.D, BEng, MSc Engineering), Σύμβουλος Ανακύκλωσης, Υπεύθυνος Ανακύκλωσης Ζακύνθου

11.30-12.00:  «Τεχνικές για οικιακή κομποστοποίηση» 
                          Εισηγητές: Λιλιόπουλος Νικόλαος και Μπεκιάρης Γεώργιος, Μέλη Παιδαγωγικής Ομάδας
                         ΚΠΕ  Νάουσας

12.00-12.20    Διάλειμμα - καφές

2η   Συνεδρία    (Προεδρείο: Σεμιτέκος Δημ.- Γαρδέλης Δημ.- Βισβάρδης Αναστ.)

12.20-12.50: «Μαθαίνουμε για τα απορρίμματα μικροί και μεγάλοι μαζί, αφού είναι μια "οικογενειακή υπόθεση" »
                       Εισηγητές:  Νικόλαος Γιουβάνογλου (Μέλος ΠΟ ), Σοφία Θεοδωρίδου (Υπεύθυνη         
                       Λειτουργίας),   Ιωάννης Σουκιούρογλου (Αναπληρωτής Υπεύθυνος), Μαρία Ρούσσου 
                      (Μέλος ΠΟ) και Αθανάσιος Παπαδόπουλος (Μέλος  ΠΟ) του ΚΠΕ Έδεσσας-Γιαννιτσών
12.50-13.10: «Η ανακύκλωση φορητών μπαταριών στην Ελλάδα»
                        Εισηγητής: Ηλίας Ορδόλης, Γενικός Διευθυντής ΑΦΗΣ ΑΕ 

13.10- 13.30: «Η ανακύκλωση των λαμπτήρων στην Ελλάδα»
                       Εισηγητής: Αργυρός Γιάννης, Γενικός Διευθυντής ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ ΑΕ

13.30- 14.00: Συζήτηση επί των εισηγήσεων Ο Υπεύθυνος του Κ.Π.Ε.

Τριαντάφυλλος Διονύσιος
Δάσκαλος


3 σχόλια: