Πέμπτη, 9 Ιουνίου 2011

Περικοπές τώρα και στη γνώση;

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΗΣ 1ης ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

Ζάκυνθος 9 Ιουνίου 2011

Πρόσφατα συγκροτήθηκαν δύο Ενώσεις Γονέων, που εκπροσωπούν τους Συλλόγους Γονέων των περισσότερων δημοτικών σχολείων του νησιού.

Η 1η Ένωση εκπροσωπεί κάποια από τα δημοτικά σχολεία της πόλης και του Βασιλικού.
Πρωταρχικός και καταστατικός σκοπός της είναι, μεταξύ άλλων, η συνεργασία και η αλληλεγγύη των συλλόγων γονέων, για το κοινό καλό των παιδιών - μαθητών, η συμβολή στην ποιοτική βελτίωση, εξυγίανση κι εκσυγχρονισμό της δημόσιας δωρεάν παιδείας, της μόνης σίγουρης επένδυσης για το μέλλον!

Αυτός ο γενικός, όπως και όλοι οι ειδικότεροι στόχοι της, είναι δυνατόν να επιτευχθούν μόνο με καλή ενημέρωση και συνεργασία όλων των ενδιαφερόμενων γονέων και μαθητών και τη συμμετοχή τους, σε κάθε προσπάθεια που γίνεται προς αυτή την κατεύθυνση.

Η Ένωσή μας ενημερώθηκε για την έκδοση υπουργικών αποφάσεων, που αλλάζουν το σύστημα διδασκαλίας της δεύτερης ξένης γλώσσας στα δημοτικά και τα γυμνάσια. Συγκεκριμένα η απόφαση Φ.12/518/61284/Γ1/27.5.2011, προβλέπει πως πλέον θα διδάσκεται μόνο μία δεύτερη ξένη γλώσσα, στις Ε' και ΣΤ' τάξεις του κάθε δημοτικού σχολείου, η Γαλλική ή η Γερμανική. Αυτό το αποφασίζει ο δ/ντής Α' βάθμιας Εκπαίδευσης, αφού συνεκτιμήσει τις δηλώσεις προτίμησης της πλειοψηφίας των μαθητών, που θα του εισηγηθούν οι δ/ντές των σχολείων.

Αντίστοιχη απόφαση (62780/Γ2/02-06-2011) έχει ληφθεί κα για τα γυμνάσια, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη και να προβλέπεται η αναγκαία σύνδεση και συνέχιση της διδασκαλίας της ίδιας δεύτερης ξένης γλώσσας, από τη μια βαθμίδα εκπαίδευσης στην άλλη. Για παράδειγμα, με το νέο αυτό σύστημα, θα συμβεί μαθητές του δημοτικού να διδαχθούν για δύο χρόνια μία γλώσσα και στο γυμνάσιο να καλούνται να παρακολουθήσουν τον τρίτο χρόνο διδασκαλίας μιας άλλης ξένης γλώσσας.

Η παράλογη και κακοσχεδιασμένη αυτή περικοπή, είναι βέβαιο ότι θα προκαλέσει προβλήματα και περιττή ταλαιπωρία στους μαθητές.
Ο πιθανός χαρακτηρισμός των δημοτικών σχολείων, ανάλογα με την διδασκόμενη ξένη γλώσσα, ως “γερμανικού” ή “γαλλικού” θα ενισχύσει την προτίμηση του ανάλογου σχολείου για πολλούς μαθητές, με αποτέλεσμα τη μετακίνηση μαθητών, μ' αυτό το κριτήριο, πιθανόν προκαλώντας ερήμωση κάποιων σχολείων και συνωστισμό άλλων.

Γενικά δε, πιστεύουμε πως η μόνη σίγουρη επένδυση για το δυσοίωνο μέλλον είναι η παιδεία και γι' αυτό απαιτείται εξυγίανση, βελτίωση, ανάπτυξη κι εκσυγχρονισμός της μάλλον, παρά περικοπές. Κι αν πρέπει να γίνουν να είναι οι απολύτως αναγκαίες, αφού εξαντληθούν πρώτα άλλοι πρόσφοροι τομείς και σταματήσουν οι σπατάλες του δημοσίου χρήματος.

Γι' αυτό και ζητήσαμε τη συμβολή των γονέων των σχολείων που συμμετέχουν στην Ένωση, στη λήψη της πρότασης μας, συμπληρώνοντας ένα σχετικό ερωτηματολόγιο.
Η απόφαση που θα ληφθεί θα προωθηθεί στις αρμόδιες διευθύνσεις και στο Υπουργείο, σε συνεργασία και με τις άλλες Ενώσεις και Ομοσπονδίες Γονέων της χώρας.

Με χαρά αναμένουμε την ανταπόκριση όλων των γονιών της Ένωσής μας κι όχι μόνο και ελπίζουμε να αποτελέσει αυτή η συγκυρία έναυσμα για την ενεργοποίηση όλων των ενδιαφερόμενων γονιών, να συμμετέχουν στη λήψη των αποφάσεων που αφορούν τα παιδιά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου