Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2011

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΚΕΚ) ΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ (ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ) ΣΤΙΣ 3 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΣΤΑΔΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΣΚΟΠΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παροχή θεωρητικών και πρακτικών γνώσεων στην ειδικότητα του Τεχνικού Βιολογικής και Οικολογικής Γεωργίας, ώστε μετά το πέρας της κατάρτισης οι καταρτιζόμενοι να είναι σε θέση να εργαστούν σε επιχειρήσεις παραγωγής αγροτικών προϊόντων βιολογικής ή φιλικής προς το περιβάλλον - "οικολογικής" γεωργίας ή σε επιχειρήσεις παροχής ειδικών γεωτεχνικών και αγροπεριβαλλοντικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και συμβουλών σχετικά με την άσκηση βιολογικής ή οικολογικής γεωργίας, καθώς και πιστοποίηση βιολογικών προϊόντων.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Λύκειο, Ι.Ε.Κ.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια κατάρτισης του προγράμματος είναι 800 ώρες.
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ
ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Σεπτέμβριος 2011
ΛΗΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ: Φεβρουάριος 2012
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:
Α/Α
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
1
Έναρξη του Προγράμματος
2
Προσωπική Ανάπτυξη
3
Αγροτική Πολιτική και Θεσμικό Πλαίσιο Αγροτικής Ανάπτυξης
4
Προστασία Φυσικών Πόρων - Περιβάλλοντος και Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής
5
Φιλοσοφία, Αρχές και Μέθοδοι Βιολογικής Γεωργίας
6
Τεχνικές Λίπανσης στη Βιολογική Γεωργία - Τεχνικές Παραγωγής Σκευασμάτων Βιολογικής Λίπανσης
7
Τεχνικές Φυτοπροστασίας στη Βιολογική Γεωργία
8
Εφαρμογές των Μεθόδων και Τεχνικών Βιολογικής Γεωργίας σε Διάφορα Είδη Καλλιεργειών
9
Ορθολογική Διαχείριση Υδάτινων Πόρων, Λιπασμάτων, Φυτοφαρμάκων στη Γεωργική Παραγωγή- Γεωργία Φιλική προς το Περιβάλλον «Οικολογική Γεωργία»
10
Πιστοποίηση και Έλεγχος Βιολογικών Προϊόντων
11
Τυποποίηση – Σήμανση Βιολογικών Προϊόντων ή άλλων Προϊόντων Φυτικής Παραγωγής με Μεθόδους Φιλικές προς το Περιβάλλον
12
Η Νομοθεσία για τη Βιολογική Γεωργία στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση - Πηγές Χρηματοδότησης Βιολογικής Γεωργίας
13
Υγεία και Ασφάλεια στο Χώρο Εργασίας
14
Βασικές Αρχές Εργατικής Νομοθεσίας
15
Τεχνικές Αναζήτησης Εργασίας
16
Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος
17
Πρακτική Άσκηση


ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Για την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα απαιτούνται:
§         Συμπληρωμένη αίτηση συμμετοχής (πατήστε εδώ για την αίτηση συμμετοχής)
§         Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
§         Αντίγραφο τίτλου σπουδών
§         Αντίγραφο κάρτας ανεργίας
§         Παραπεμπτικό σημείωμα από τον ΟΑΕΔ
§         Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στην αίτηση)
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ, Κολοκυνθούς 23, 10436, Αθήνα, Τηλ: 210 5202500 - Fax: 210 5202527

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου